KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY 3000Kč

Klubové příspěvky 3000Kč uhraďte do 10.9.2022 na č.ú. 26237081/0100. Do poznámky uveďte jméno člena!