POVINNÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NA SEZONU 2020/2021!!!

Členské příspěvky 3000Kč na pololetí uhraďte nejpozději do 6. 9. 2020 na č. ú. 26237081/0100
(do pozn. uveďte jméno člena)!

Bez zaplacených příspěvků a odevzdané lékařské prohlídky není povolen přístup na trénink!!!