PŘÍSPĚVKY 3000Kč do 10.9.2021

Klubové příspěvky 3000Kč na druhé pololetí 2021 pololetí uhraďte do 10.9.2021 na číslo účtu 26237081/0100 (do poznámky uveďte jméno člena).